Cercetare

Direcţia ştiinţifică a catedrei:  diagnosticul imagistic complex.

În perioada anilor 2005-2007 a fost susţinută o teză de doctor habilitat în medicină şi 4 teze de doctor în medicină.

În 2010 a fost susţinută teza de doctor în medicină: Oxana Malîga  - Valoarea diagnostică a ecocardiografiei în malformaţiile cardiace congenitale.

Rotaru Natalia, dr.hab., prof.univ., şef catedră -conducător:

  1. Obadă Anatol – Oportunităţile diagnostice ale colangio-pancreatografiei prin rezonanţa magnetică în patologia zonei bilio-hepato-pancreatice.
  2. Arion Marian – Studiul imagistic comparativ al anervismelor cerebrale ale poligonului Wilis.
  3. Gavrilaşenco Igor – Managementul imagistic în oreraţiile organomenajante în cancerul glandei mamare.
  4. Vovc Virgiliu – Valoarea diagnostică tomografiei computerizate în afecţiunile chirurgicale acute abdominale.
  5. Izbaş Doina – Particularităţile clinico-imagistice ale proceselor precanceroase de glandă mamară.

Bairac Vasile, dr.hab.,prof.univ. – conducător:

  1. Cepoida Irina – Evaluarea imagistica comparativă a hipertensiunii pulmonare arteriale la pacientii cu insuficienţă respiratorie.

REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENȚA, RELEVANȚA, IMPACTUL

Laboratorul / catedra de radiologie şi imagistică

2016

Elucidarea particularităţilor ecografice şi morfologice în studiul RCIU a fătului au contribuit la elaborarea unui algoritm de identificare şi monitorizare ecografică prenatală a fetuşilor cu RCIU, pentru ameliorarea indicatorilor obstetricali şi neonatali. Rezultatele studiului reprezintă un suport important pentru ameliorarea conduitei ecografice şi obstetricale a fetuşilor cu RCIU în scopul îmbunătăţirii rezultatelor perinatale.

A fost studiată caracteristica anevrismelor cerebrale în baza angiografiei prin tomografie computerizată la nivel de republică. S-a apreciat eficienta diferitor procedee ale angiografiei prin tomografie computerizată (datele primare axiale, analiza prin proiecţie de intensitate maximă, reconstrucţia tridimensională) în diagnosticul anevrismelor poligonului Willis.

A fost estimată importanţa angiografiei prin tomografie computerizată (metode de postprocesare şi neuronavigare) în managementul microchirurgical al anevrismelor poligonului Willis.

S-au elaborat indicii calitativi şi măsurabili a calităţii managementului serviciului imagistic.

2017

Datele obținute cu ajutorul mamografiei, ultrasonografiei, elastografiei, tehnicii MicroPure și imagisticii prin rezonanță magnetică în evaluarea patologiilor mamare, precum și diverse aspecte sau detalii imagistice care pot fi obținute cu ajutorul fiecărei tehnici a permis elaborarea unor  recomandări metodice referitor la investigația de primă intenție în funcție de vârsta pacientelor, prezentările clinice și patologia suspectată.

Au fost de asemenea stabilite secvențele IRM recomandate pentru optimizarea protocoalelor imagistice a glandelor mamare în funcție de patologia suspectată și reducerea timpului de investigare.

Au fost studiate cauzele necesității re-examinaărilor efectuate în scop medicolegal prin diverse tehnici imagistice pentru elaborarea metodologiei examinării radioimagistice a traumatismului osteoarticular în practica medico-legală.

Rezultatele cercetării au fost de asemenea reflectate prin finalizarea și susținerea a 2 teze de doctorat:

  1. Imagistica comparată a anevrismelor poligonului Willis, Doctorand – Arion Marian, conducător științific – Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ. (susținerea tezei în data de 26 mai 2017);
  2. Diagnosicul imagistic în hipertensiunea portală prin ciroză hepatică – Tâmbală Carolina, conducător științific – Țurcanu Vasile, dr. șt. med., conf. univ. (susținerea tezei în data de 7 iunie 2017).

Bazele clinice: