Istoric

Catedra Radiodiagnostic şi Radioterapie a fost fondată în anul 1957 prin eforturile  conferenţiarului A.Burcalov, dr.med., absolvent al Academiei Militare-Maritime Medicale din Leningrad (1947). În funcţie de şef al catedrei pe parcursul anilor s-au aflat I.Vozniuc (1963-1969), dr.hab.med., profesorul universitar,  conferenţiarul Victor Volneanschi (1969-1986, 2000-2005), dr.med., conferenţiarul Serghei Matcovschi (1986-1999), dr.med., profesorul universitar Vasile Bairac (2006-2008), dr.hab.med..

În anul 2008  în funcţie de şef al catedrei este desemnată dr.hab.med., profesor universitar Natalia Rotaru.

Pe parcursul existenţei sale, în cadrul catedrei au activat cu succes doctorii în ştiinţe medicale Valentina Antoceanu, Taisia Diubin, Iosif Dionidis, Ivan Jalbă, Andrei Nagacevschi, Lev Rozneriţa. În prezent, la catedră activează un doctor habilitat în medicină şi nouă doctori în medicină.

Implementarea noilor metode de investigaţie (ultrasonografie, computer-tomografie, imagistica prin rezonanţa magnetică) a impus schimbarea denumirii catedrei în Radiologie şi Imagistică.

În prezent Radiologia este predată în limbile română, rusă, engleză, franceză studenţilor anului III ai facultăţilor medicină generală, stomatologie şi sănătate publică, şi Radiologia şi Imagistica studenţilor anului VI medicină generală. În cadrul catedrei sunt instruiţi medicii rezidenţi în Radiologie şi Imagistică şi se realizează perfecţionarea continuă a medicilor radiologi-imagişti. Una dintre realizările colaborării internaţionale este pregătirea specialiştilor  prin rezidenţiat din India, Palestina, Siria, Iordania, Sudan şi alt.

Cercetările ştiinţifice efectuate în ultimul timp sunt orientate spre optimizarea aplicării metodelor imagistice de investigaţie în diverse domenii: mamologie, urologie, gastro-enterologie, hepatologie şi chirurgie abdominală, urgenţe medicale, neurologie şi neurochirurgie, cardiologie, pediatrie şi a., integrând metodele radiologice tradiţionale şi contemporane (CT, IRM, Medicina Nucleară şi Ultrasonografie).

Colectivul catedrei participă activ la organizarea forurilor ştiinţifice în domeniu. În ultimii 15 ani sistematic au fost organizate 3 Congrese ale Imagiştilor cu participare internaţională şi conferinţe anuale tematice.