Istoric

Catedra Radiodiagnostic şi Radioterapie a fost fondată în anul 1957 prin eforturile  conferenţiarului A.Burcalov, dr.med., absolvent al Academiei Militare-Maritime Medicale din Leningrad (1947). În funcţie de şef al catedrei pe parcursul anilor s-au aflat I.Vozniuc (1963-1969), dr.hab.med., profesorul universitar,  conferenţiarul Victor Volneanschi (1969-1986, 2000-2005), dr.med., conferenţiarul Serghei Matcovschi (1986-1999), dr.med., profesorul universitar Vasile Bairac (2006-2008), dr.hab.med..

În anul 2008  în funcţie de şef al catedrei este desemnată dr.hab.med., profesor universitar Natalia Rotaru.

Pe parcursul existenţei sale, în cadrul catedrei au activat cu succes doctorii în ştiinţe medicale Valentina Antoceanu, Taisia Diubin, Iosif Dionidis, Ivan Jalbă, Andrei Nagacevschi, Lev Rozneriţa. În prezent, la catedră activează un doctor habilitat în medicină şi nouă doctori în medicină.

Implementarea noilor metode de investigaţie (ultrasonografie, computer-tomografie, imagistica prin rezonanţa magnetică) a impus schimbarea denumirii catedrei în Radiologie şi Imagistică.

În prezent disciplina “Radiologia if radioprotecţia” este predată în limbile română, rusă, engleză, franceză studenţilor anului III ai facultăţilor medicină 1 şi 2, stomatologie şi sănătate publică, disciplina “Imagistica medicală” studenţilor anilor IV, V facultatea medicină 1şi 2; disciplina “Radiologia clinică” studenţilor anilor VI facultatea medicină Nr.2. În cadrul catedrei sunt instruiţi medicii rezidenţi la specialitatea Radiologie şi imagistică medicală, reyidenţi al altor specialităţi la ciclurile conexe în radiologie şi imagistivă medicală; se realizează perfecţionarea continuă a medicilor radiologi-imagişti. Una dintre realizările colaborării internaţionale este pregătirea specialiştilor prin rezidenţiat din India, Palestina, Siria, Iordania, Sudan, Izrael.

Cercetările ştiinţifice efectuate în ultimul timp sunt orientate spre optimizarea aplicării metodelor imagistice de investigaţie în diverse domenii: mamologie, urologie, gastro-enterologie, hepatologie şi chirurgie abdominală, urgenţe medicale, neurologie şi neurochirurgie, cardiologie, pediatrie şi a., integrând metodele radiologice tradiţionale şi contemporane (CT, IRM, Medicina Nucleară şi Ultrasonografie).

Colectivul catedrei participă activ la organizarea forurilor ştiinţifice în domeniu. În ultimii 15 ani sistematic au fost organizate 3 Congrese ale Imagiştilor cu participare internaţională şi conferinţe anuale tematice.  In perioada 31 mai 2018 – 3 iunie 2018 va avea loc al IV Congres cu participare internationala.