contacts

Catedra de radiologie şi imagistică

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
str. Nicolae Testemițanu, 29,
mun. Chişinău, MD-2025,
Moldova

Institutul Oncologic, Clinica nr.2, Str. Nicolae Testemiţanu, 30

Spitalul Clinic Republican, Clinica nr.1, Str. Nicolae Testemiţanu, 29

Spitalul Clinic Republican Traumatologie şi Ortopedie, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 190

Spitalul Clinic Municipal “Arhanghel Mihail”, Imagistica si ultrasonografie, Str. Petru Rareş, 32; Str. Sf. Arhanghel Mihail,2