contacts

Catedra de radiologie şi imagistică

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
str. Nicolae Testemițanu, 29,
mun. Chişinău, MD-2025,
Republica Moldova

Institutul Oncologic, Clinica nr.2, Str. Nicolae Testemiţanu, 30

Spitalul Clinic Republican, Clinica nr.1, Str. Nicolae Testemiţanu, 29