Default Header Image

Cercetare Catedra de radiologie şi imagistică

REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENȚA, RELEVANȚA, IMPACTUL

Laboratorul / catedra de radiologie şi imagistică

2016

Elucidarea particularităţilor ecografice şi morfologice în studiul RCIU a fătului au contribuit la elaborarea unui algoritm de identificare şi monitorizare ecografică prenatală a fetuşilor cu RCIU, pentru ameliorarea indicatorilor obstetricali şi neonatali. Rezultatele studiului reprezintă un suport important pentru ameliorarea conduitei ecografice şi obstetricale a fetuşilor cu RCIU în scopul îmbunătăţirii rezultatelor perinatale.

A fost studiată caracteristica anevrismelor cerebrale în baza angiografiei prin tomografie computerizată la nivel de republică. S-a apreciat eficienta diferitor procedee ale angiografiei prin tomografie computerizată (datele primare axiale, analiza prin proiecţie de intensitate maximă, reconstrucţia tridimensională) în diagnosticul anevrismelor poligonului Willis.

A fost estimată importanţa angiografiei prin tomografie computerizată (metode de postprocesare şi neuronavigare) în managementul microchirurgical al anevrismelor poligonului Willis.

S-au elaborat indicii calitativi şi măsurabili a calităţii managementului serviciului imagistic.

2017

Datele obținute cu ajutorul mamografiei, ultrasonografiei, elastografiei, tehnicii MicroPure și imagisticii prin rezonanță magnetică în evaluarea patologiilor mamare, precum și diverse aspecte sau detalii imagistice care pot fi obținute cu ajutorul fiecărei tehnici a permis elaborarea unor  recomandări metodice referitor la investigația de primă intenție în funcție de vârsta pacientelor, prezentările clinice și patologia suspectată.

Au fost de asemenea stabilite secvențele IRM recomandate pentru optimizarea protocoalelor imagistice a glandelor mamare în funcție de patologia suspectată și reducerea timpului de investigare.

Au fost studiate cauzele necesității re-examinaărilor efectuate în scop medicolegal prin diverse tehnici imagistice pentru elaborarea metodologiei examinării radioimagistice a traumatismului osteoarticular în practica medico-legală.

Rezultatele cercetării au fost de asemenea reflectate prin finalizarea și susținerea a 2 teze de doctorat:

 1. Imagistica comparată a anevrismelor poligonului Willis, Doctorand - Arion Marian, conducător științific - Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ. (susținerea tezei în data de 26 mai 2017);
 2. Diagnosicul imagistic în hipertensiunea portală prin ciroză hepatică - Tâmbală Carolina, conducător științific - Țurcanu Vasile, dr. șt. med., conf. univ. (susținerea tezei în data de 7 iunie 2017).

2018

În anul 2018 Catedra de Radiologie și Imagistică a organizat cel mai mare eveniment ştiinţific dedicat radiologiei şi imagisticii medicale din Republica Moldova  - al IV-lea Congres în acest domeniu (31 mai – 2 iunie, 2018). Congresul a fost organizat în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Societatea Medicilor Imagiști din Republica Moldova, Societatea de Ultrasonografie în Medicina și Biologie din Republica Moldova și Agenţia Universitară a Francofoniei.

La congres au participat 34 de specialiști cu renume din SUA, Franța, Italia, Turcia, România, Ucraina, Belarus, Federația Rusă, Austria, Olanda, Germania și din Republica Moldova. Specialiștii întruniți la acest forum de amploare au discutat cele mai noi soluții de diagnostic și tratament şi au prezentat tehnologiile avansate pentru o calitate înaltă a serviciilor medicale. În cadrul manifestării științifice au fost prezentate rapoarte privind imagistica oncologică, neuroradiologia, imagistica în cardiologie, sistemul urinar şi genital, radiologia intervenţională, medicina nucleară şi altele. Peste 80 la sută dintre comunicări au fost prezentate de către invitații de peste hotare, printre care profesorul Abass Alavi de la Universitatea Pennsylvania din SUA, nominalizat la Premiul Nobel pentru activitatea sa de pionierat în dezvoltarea tomografiei cu emisie de pozitroni și Derchi Lorenzo de la Universitatea Genova din Italia, președintele Societății Europene de Radiologie.

Natalia Rotaru, şef al Catedrei de radiologie şi imagistică a USMF „Nicolae Testemiţanu”, a menţionat că acest forum ştiinţific, cu fiecare ediţie, devine tot mai interesant pentru medicii specialişti din toate domeniile medicinei, prin varietatea temelor abordate. Ca rezultat, în acest an, Societatea Română a Radiologilor şi Imagiştilor a oferit organizatorilor congresului Premiul Mare „Şerban Georgescu” pentru contribuţii majore în dezvoltarea acestui domeniu medical. Totodată, organizația profesională română a oferit drept premiu pentru şapte rezidenţi, raportori în cadrul acestui congres, invitaţii la o școală de vară în domeniul radiologiei şi imagisticii, care va avea loc în luna iulie, la Braşov.

Profesorul Bruno Castler, delegat al societăţii franceze, a invitat trei tineri specialişti, vorbitori de limba franceză, la un curs de instruire în domeniul radiologiei intervenţionale. În acelaşi timp, Societatea Europeană de Radiologie (ESR) a anunţat că toţi membrii organizației profesionale din Republica Moldova sunt acceptaţi gratis în rândurile Societății Europene de Radiologie (European Society of Radiology) şi a mai oferit un grant pentru o reducere de 75% la taxa de participare la congresul Societății Europene de Radiologie din 2019.

Teme de cercetare universitare (realizate în cadrul normei ştiinţifico-didactice)

 

 1. Tema: Optimizarea diagnosticului imagistic în evaluarea gradului de extindere locală a cancerului de col uterin.

Conducător: Țurcanu Vasile, dr. șt. med., conf. univ.

Termeni: 2016 – 2019

Obiective generale:

 • Revizuirea criteriilor imagistice a gradului de extindere locală a cancerului de col uterin
 • Evaluarea sensibilităţii investigaţiilor imagistice în dependenţă de gradul de extindere locală a cancerului de col uterin
 • Reconceptualizarea principiilor imagistice în stadializarea procesului neoplazic a cancerului de col uterin
 • Elaborarea algoritmului imagistic a gradului de extindere locală a cancerului de col uterin

2016

Grupul de lucru: Cealan Andrei, asistent universitar, catedra de Radiologie și Imagistică,  Samet Nina, Clinica Imagistică Nr 1, IMSP Institutul Oncologic; Sofroni Dumitru, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef laboratorul stiintific ginecologie oncologică, IMSP Institutul Oncologic; Maxim Crivceanschi, asistent universitar, catedra de Radiologie și Imagistică; Țurcanu Vasile, dr. șt. med., conf. univ., catedra de Radiologie și Imagistică; Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Efectuarea examenului  ultrasonografic (USG) și investigației prin rezonanță magnetică (IRM) la un group de paciente cu cancer de col uterin pentru evaluarea comparativă a parametrilor obținuți
 • Efectuarea investigației prin rezonanță magnetică (IRM) la un group de paciente cu cancer de col uterin cu și fără utilizarea gelului intravaginal.

Rezultate obținute:

 • 83 paciente cu cancer de col uterin a fost investigate prin USG și IRM.
 • 92 paciente cu cancer de col uterin au fost investigate prin IRM cu și fără utilizarea gelului intravaginal.

2017

Grupul de lucru: Cealan Andrei, asistent universitar, catedra de Radiologie și Imagistică,  Samet Nina, Clinica Imagistică Nr 1, IMSP Institutul Oncologic; Sofroni Dumitru, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef laboratorul stiintific ginecologie oncologică, IMSP Institutul Oncologic; Maxim Crivceanschi, asistent universitar, catedra de Radiologie și Imagistică; Țurcanu Vasile, dr. șt. med., conf. univ., catedra de Radiologie și Imagistică; Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Analiza datelor obținute la pacientele cu cancer de col uterin investigate prin USG și IRM, precum și la pacientele investigate prin IRM cu și fără utilizarea gelului intravaginal.
 • Prezentarea și publicarea rezultatelor.

Rezultate obținute:

 • IRM a relevat detalii suplimentare, demonstrând un stadiu tumoral mai avansat la 24 (28,9%) paciente.  Utilizarea gelului intravaginal a crescut acuratețea stadializării tumorale în stadiile IB, II, III și IVa (de la 72,8% la 93,5%).
 • Materialele au fost prezentate la Societatea Europeană de Radiologie (1-5 martie 2017, Vienna, Austria) și la conferința internațională de Radiologie din Kiev, Ucraina (22-24 martie 2017), un articol fiind publicat și în revista Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. (2017;3(55):193-198).

2018

Grupul de lucru: Cealan Andrei, asistent universitar, catedra de Radiologie și Imagistică,  Sameț Nina, Clinica Imagistică Nr 1, IMSP Institutul Oncologic; Sofroni Dumitru, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef laboratorul stiintific ginecologie oncologică, IMSP Institutul Oncologic; Maxim Crivceanschi, asistent universitar, catedra de Radiologie și Imagistică; Țurcanu Vasile, dr. șt. med., conf. univ., catedra de Radiologie și Imagistică; Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Elaborarea unui algoritm imagistic pentru evaluarea extinderii locale a cancerului de col uterin în baza datelor onținute.
 • Prezentarea rezultatelor obținute în cadrul manifestărilor științifice naționale și internaționale precum și publicarea acestora în reviste de specialitate.

Rezultate obținute:

 • Datele obținute au fost analizate în vederea elaborării unui algoritm imagistic pentru evaluarea extinderii locale a cancerului de col uterin.
 • Materialele au fost prezentate în cadrul Congresului Societății Europene de Radiologie (ECR 2018; Viena, Austria, 28.02-04.03.2018), Congresului IV de Radiologie și Imagistică Medicală din Republica Moldova (31.05-02.06.2018, Chișinău, Republica Moldova), precum și în cadrul tezei de doctorat (etapa III; 11/2018).
 1. Tema: Strategia conduitei imagistice a glandei mamare cu implant.

Conducător: Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ.

Termeni: 2016 – 2019

Obiective generale:

 • Estimarea valorii sensitive și specifice a investigației prin rezonanță magnetică (IRM) a glandelor mamare la pacientele cu implant mamar.
 • Estimarea valorii sensitive și specifice a ultrasonografiei (USG) glandelor mamare la pacientele cu implant mamar.
 • Elaborarea criteriilor imagistice discriminante ale complicaţiilor implanturilor mamare.
 • Optimizarea diagnosticului clinico-imagistic complex al patologiei glandelor mamare cu implant.
 • Crearea algoritmului conduitei imagistice a pacientelor purtătoare de implant.

2016

Grupul de lucru: Guvir Diana, asistent universitar; Maxim Crivceanschi, asistent universitar; Punga Janna, dr. șt. med., conf. cerc., Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Efectuarea examenului  ultrasonografic (USG) și investigației prin rezonanță magnetică (IRM) la un group de paciente cu implant mamar pentru evaluarea comparativă a parametrilor obținuți
 • Evaluarea comparativă a datelor conform clasificării BI-RADS (breast imaging reporting and data system classification).

Rezultate obținute:

 • 28 paciente cu implanturi mamare care s-au prezentat pentru evaluarea implanturilor au fost investigate prin USG și IRM.
 • Datele au fost raportate conform clasificării BI-RADS.

2017

Grupul de lucru: Guvir Diana, asistent universitar; Maxim Crivceanschi, asistent universitar; Punga Janna, dr. șt. med., conf. cerc., Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Analiza comparativă a datelor obținute la pacientele cu implanturi mamare investigate prin USG și IRM.  
 • Prezentarea și publicarea rezultatelor.

Rezultate obținute:

 • IRM cu contrast a avut o acuratețe net superioară examenului ultrasonografic. Prin IRM la 42,1% paciente a fost stabilit BI-RADS II, la 10,5%  - BI-RADS III, și la 0,27% - BI-RADS V.  La examenul USG însă 31,6% paciente au fost clasificate în categoria BI-RADS II și nici o pacientă în categoria BI-RADS III.
 • Materialele au fost prezentate la conferința internațională de Radiologie din Kiev, Ucraina (22-24 martie 2017) și la Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu (16-20 octombrie 2017, Chișinău, Republica Moldova).

2018

Grupul de lucru: Guvir Diana, asistent universitar; Maxim Crivceanschi, asistent universitar; Punga Janna, dr. șt. med., conf. cerc., Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Continuarea efectuării examenului  ultrasonografic (USG) și investigației prin rezonanță magnetică (IRM) la paciente cu implant mamar.
 • Analiza comparativă a datelor obținute la pacientele cu implanturi mamare investigate prin USG și IRM. 
 • Crearea unui algoritm de conduită imagistică a pacientelor purtătoare de implant.
 • Prezentarea și publicarea rezultatelor.

Rezultate obținute:

 • Datele obțiute au fost analizate pentru crearea unui algoritm de conduită imagistică a pacientelor purtătoare de implant mamar.
 • Materialele au fost prezentate în cadrul catedrei de Radiologire și Imagistică (etapa III a tezei de doctorat)

 

 1. Tema: Aportul investigaţiilor imagistice în practica medico-legală la persoane cu traumatism osteoarticular şi cerebral.

Conducător: Țurcanu Vasile, dr. șt. med., conf. univ.

Termeni: 2016 – 2019

Obiective generale:

 • Determinarea valorii a diverse modalități și tehnici imagistice în stabilirea volumului de vătămare.
 • Optimizarea protocoalelor investigațiilor imagistice în vederea elaborării algoritmului diagnostic imagistic în practica medicinii legale.

2016

Grupul de lucru: Tertîșnîi Ludmila, asistent universitar; Țurcanu Vasile, dr. șt. med., conf. univ., Pădure Andrei, dr. hab. șt. med., conf. univ., Codreanu Ion, dr. hab. șt. med., conf. univ., Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Analiza retrospectivă a investigațiilor imagistice efectuate pentru evaluare medico-legală în perioada anilor 2011-2016.
 • Corelarea datelor obținute prin diverse tehnici și protocoale imagistice cu diagnosticul final și evaluarea comparativă a acestora.

Rezultate obținute:

 • Au fost analizate retrospectiv investigațiile imagistice a 3278 pacienți cu vârsta între 18 și 71 ani efectuate pentru evaluare medico-legală în perioada anilor 2011-2016.
 • Din numărul total de investigații, re-examinarea s-a efectuat la 1835 (55.9 %) pacienți.

 

2017

Grupul de lucru: Tertîșnîi Ludmila, asistent universitar; Țurcanu Vasile, dr. șt. med., conf. univ., Pădure Andrei, dr. hab. șt. med., conf. univ., Codreanu Ion, dr. hab. șt. med., conf. univ., Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Analiza cauzelor necesității re-examinărilor imagistice în evaluările medico-legale pentru reducerea ratei acestora. 
 • Prezentarea și publicarea rezultatelor.

Rezultate obținute:

 • Au fost studiate cauzele necesității re-examinaărilor efectuate la 1835 (55.9 %) pacienți prin diverse tehnici imagistice și a fost elaborată metodologia examinării radioimagistice a traumatismului osteoarticular în practica medico-legală.
 • Materialele au fost prezentate la conferința internațională de Radiologie din Kiev, Ucraina (22-24 martie 2017) și la Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu (16-20 octombrie 2017, Chișinău, Republica Moldova), un articol pe aceasta temă fiind publicat și în revista Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. (2017;3(55):322-326).

2018

Grupul de lucru: Tertîșnîi Ludmila, asistent universitar; Țurcanu Vasile, dr. șt. med., conf. univ., Pădure Andrei, dr. hab. șt. med., conf. univ., Codreanu Ion, dr. hab. șt. med., conf. univ., Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Corelarea datelor investigațiilor medico-legale obținute prin diverse protocoale imagistice cu diagnosticul final și evaluarea comparativă a acestora.
 • Analiza cauzelor necesității re-examinărilor imagistice în evaluările medico-legale pentru reducerea ratei acestora.
 • Prezentarea și publicarea rezultatelor.
 • Utilizarea datelor obținute în cadrul tezei de doctorat (etapa III).

Rezultate obținute:

 • Au fost studiate datele investigațiilor medico-legale obținute prin diverse protocoale imagistice la peste 3 000 pacienți, precum și cauzele necesității re-examinaărilor efectuate
 • Datele obținute au fost utilizate pentru elaborarea metodologiei investigațiilor radioimagistice a traumatismului osteoarticular în practica medico-legală.
 • Materialele au fost prezentate în cadrul Congresului IV de Radiologie și Imagistică Medicală din Republica Moldova (31.05-02.06.2018, Chișinău, Republica Moldova).
 1. Tema: Managementul clinico-imagistic al sindromului neurocompresiv lombar

Conducător: Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ.

Termeni: 2016 – 2019

Obiective generale:

 • Determinarea valorii investigației prin rezonanță magnetică (IRM) în stabilirea cauzei simptomelor clinice la pacienții cu sindrom radicular lombosacral.
 • Optimizarea protocoalelor imagistice prin IRM pentru evaluarea sindromului radicular lombosacral.

2016

Grupul de lucru: Seu Victoria, asistent universitar; Bodiu Aureliu, dr. hab. șt. med., prof. univ.; Prohin Vladimir, lector universitar; Bejenari Oleg, lector universitar; Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Analiza investigațiilor imagistice prin rezonanță magnetică efectuate pentru evaluarea sindromului radicular lombosacral.
 • Corelarea datelor obținute cu simptomatologia clinică.

Rezultate obținute:

 • Au fost analizate peste 1500 investigații imagistice prin rezonanță magnetică efectuate în anul 2016 pentru evaluarea sindromului radicular lombosacral.
 • Datele obținute au fost corelate cu simptomatologia clinică.

2017

Grupul de lucru: Seu Victoria, asistent universitar; Bodiu Aureliu, dr. hab. șt. med., prof. univ.; Prohin Vladimir, lector universitar; Bejenari Oleg, lector universitar; Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Continuarea analizei investigațiilor imagistice prin rezonanță magnetică efectuate pentru evaluarea sindromului radicular lombosacral și corelarea datelor obținute cu simptomatologia clinică.
 • Prezentarea și publicarea rezultatelor.

Rezultate obținute:

 • A fost continuată analiza investigațiilor prin rezonanță magnetică efectuate pentru evaluarea sindromului radicular lombosacral (un total de 2341 IRM efectuate în anii 2016 – 2017), cauza simptomelor radiculare fiind stabilită în 2165 (92,5%) cazuri.
 • Au fost descrise datele imagistice în diverse patologii asociate cu sindrom radicular lombosacral.
 • Materialele au fost prezentate la Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu (16-20 octombrie 2017, Chișinău, Republica Moldova), un articol pe aceasta temă fiind publicat și în revista Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. (2017;3(55):319-322).

2018

Grupul de lucru: Seu Victoria, asistent universitar; Bodiu Aureliu, dr. hab. șt. med., prof. univ.; Prohin Vladimir, lector universitar; Bejenari Oleg, lector universitar; Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Continuarea analizei investigațiilor imagistice prin IRM efectuate pentru evaluarea sindromului radicular lombosacral și corelarea datelor obținute cu simptomatologia clinică.
 • Optimizarea protocoalelor imagistice prin IRM pentru evaluarea sindromului radicular lombosacral.
 • Prezentarea și publicarea rezultatelor.

Rezultate obținute:

 • A fost continuată analiza investigațiilor prin rezonanță magnetică (IRM) efectuate la pacienți cu sindrom radicular lombosacral (un total de > 2300 IRM lombosacrale), fiind evaluate datele imagistice în diverse patologii asociate cu sindrom radicular lombosacral.
 • Datele obținute au fost utilizate pentru optimizarea protocoalelor IRM la pacienții cu sindrom radicular lombosacral.
 • Materialele au fost prezentate în cadrul Congresului IV de Radiologie și Imagistică Medicală din Republica Moldova (31.05-02.06.2018, Chișinău, Republica Moldova), precum și în cadrul tezei de doctorat (etapa III; 11/2018).

 

 1. Tema: Optimizarea imagisticii prin rezonanţa magnetică în managementul patologiilor glandei mamare.

Conducător: Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ.

Termeni: 2016 – 2019

Obiective generale:

 • Optimizarea imagisticii prin rezonanţa magnetică a glandelor mamare și ajustarea parametrilor secvențelor IRM în funcție de patologia suspectată.
 • Ajustarea protocoalelor IRM în funcție de patologia mamară pentru reducerea timpului de investigare.
 • Evaluarea aportului optimizării protocoalelor IRM în stabilirea conduitei terapeutice la pacientele cu diverse patologii mamare.

2016

Grupul de lucru: Maxim Crivceanschi, asistent universitar; Punga Janna, dr. șt. med., conf. cerc., Codreanu Ion, dr. hab. șt. med., conf. univ., Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Optimizarea protocoalelor IRM a glandelor mamare și ajustarea parametrilor secvențelor IRM în funcție de patologia suspectată.
 • Evaluarea aportului optimizării protocoalelor IRM în stabilirea conduitei terapeutice la pacientele cu diverse patologii mamare.

Rezultate obținute:

 • Au fost efectuate 170 investigații prin rezonanță magnetică (IRM) cu administrarea substanței de contrast în diverse patologii mamare.
 • Au fost utilizate diverse secvențe IRM pentru optimizarea protocoalelor IRM în funcție de patologia prezentă.

2017

Grupul de lucru: Maxim Crivceanschi, asistent universitar; Punga Janna, dr. șt. med., conf. cerc., Codreanu Ion, dr. hab. șt. med., conf. univ., Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Analiza datelor obținute pentru optimizarea protocoalelor IRM a glandelor mamare și ajustarea parametrilor secvențelor IRM în funcție de patologia suspectată.
 • Prezentarea și publicarea rezultatelor.

Rezultate obținute:

 • Au fost stabilite secvențele IRM recomandate pentru optimizarea protocoalelor imagistice în funcție de patologia suspectată și reducerea timpului de investigare.
 • Materialele au fost prezentate la Societatea Europeană de Radiologie (1-5 martie 2017, Vienna, Austria) și la conferința internațională de Radiologie din Kiev, Ucraina (22-24 martie 2017), un articol fiind publicat și în revista The Breast Journal (2017 Sep;23(5):601-602 Impact factor 2,297).

2018

Grupul de lucru: Maxim Crivceanschi, asistent universitar; Punga Janna, dr. șt. med., conf. cerc., Codreanu Ion, dr. hab. șt. med., conf. univ., Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Analiza datelor IRM obținute pentru optimizarea protocoalelor IRM a glandelor mamare la paciente cu leziuni mamare clasificate BI-RADS 0 și BI-RADS IV.
 • Prezentarea rezultatelor obținute în cadrul manifestărilor științifice naționale și internaționale precum și publicarea acestora în reviste de specialitate.
 • Prezentarea și publicarea rezultatelor.

Rezultate obținute:

 • Au fost investigate prin IRM 214 paciente cu leziuni mamare clasificate ca BI-RADS 0 și 49 paciente cu leziuni mamare clasificate ca BI-RADS IV la mamografie și/sau ultrasonografia mamară.
 • Au fost stabilite secvențele IRM recomandate pentru optimizarea protocoalelor imagistice în funcție de patologia suspectată și reducerea timpului de investigare la aceste peciente.
 • Materialele au fost prezentate în cadrul Congresului Societății Europene de Radiologie (ECR 2018; Viena, Austria, 28.02-04.03.2018), Congresului IV de Radiologie și Imagistică Medicală din Republica Moldova (31.05-02.06.2018, Chișinău, Republica Moldova), precum și în cadrul tezei de doctorat (etapa III; 11/2018).
 1. Tema: Managementul imagistic al dereglărilor de statică ale coloanei vertebrale.

Conducător: Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ.

Termeni: 2016 – 2019

Obiective generale:

 • Evaluarea dereglărilor de statică ale coloanei vertebrale prin metoda EOS cu corelarea datelor clinico-imagistice
 • Optimizarea managementului imagistic în patologia coloanei vertebrale.

2016

Grupul de lucru: Frumusachi Otilia, asistent universitar; Bodiu Aureliu, dr. hab. șt. med., prof. univ.; Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Imagistica unui lot de pacienți cu dereglări de statică ale coloanei vertebrale utilizând sistemul EOS.
 • Evaluarea echilibrului sagital al coloanei vertebrale prin intermediul sistemului EOS cu executarea la necesitate a probelor funcționale.

Rezultate obținute:

 • Au fost investigați 114 pacienți (82 femei și 32 bărbați cu vârsta 18 – 60 ani) cu dereglări de statică ale coloanei vertebrale utilizând sistemul EOS.
 • La toți pacienții s-a evaluat echilibrul sagital al coloanei vertebrale cu executarea, la necesitate, a probelor funcționale utilizând sistemul EOS.

2017

Grupul de lucru: Frumusachi Otilia, asistent universitar; Bodiu Aureliu, dr. hab. șt. med., prof. univ.; Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Analiza datelor obținute cu ajutorul sistemului EOS pentru optimizarea managementului imagistic în patologia coloanei vertebrale.
 • Prezentarea și publicarea rezultatelor.

Rezultate obținute:

 • Sistemul EOS a permis evaluarea integrată a scheletului axial cu reproducerea în momentul investigației a biomecanicii statice și dinamice a coloanei vertebrale, oferind posibilitatea realizării modelului biplanar într-o ședință unică și prelucrarea în regim 3D a imaginilor primare.
 • Sistemul EOS a demonstrat variații patologice ale unghiurilor de incidență și versiune pelvină, a pantei sacrate precum și a lordozei lombare la peste 80% pacienți cu alterarea probelor funcționale de control al deviațiilor sagitale de statică vertebrală la circa 60% dintre aceștea.
 • Materialele au fost prezentate la conferința internațională de Radiologie din Kiev, Ucraina (22-24 martie 2017) și la Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu (16-20 octombrie 2017, Chișinău, Republica Moldova), un articol fiind publicat și în revista Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. (2017;3(55):326-330).

2018

Grupul de lucru: Frumusachi Otilia, asistent universitar; Bodiu Aureliu, dr. hab. șt. med., prof. univ.; Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică.

Obiective:

 • Evaluarea echilibrului sagital al coloanei vertebrale prin intermediul sistemului EOS cu executarea la necesitate a probelor funcționale.
 • Analiza datelor obținute cu ajutorul sistemului EOS pentru optimizarea managementului imagistic al pacienților cu dereglări ale echilibrului sagital al coloanei vertebrale.
 • Prezentarea rezultatelor obținute în cadrul manifestărilor științifice naționale și internaționale.

Rezultate obținute:

 • Au fost investigați 244 pacienți cu simptome clinice sugestive pentru dereglări ale echilibrului sagital al coloanei vertebrale. Unvestigațiile au fost efectuate utilizând sistemul EOS.
 • Sistemul EOS a permis o caracterizare și o descriere mai detaliată a tulburărilor statice sagitale în comparație cu metode tradiționale de imagistică. Sistemul EOS a făcut de asemenea posibilă evaluarea verticală a întregii coloane vertebrale, prin evaluarea modificărilor statice ale posturii naturale a pacienților.
 • Materialele au fost prezentate în cadrul Congresului Societății Europene de Radiologie (ECR 2018; Viena, Austria, 28.02-04.03.2018), Congresului IV de Radiologie și Imagistică Medicală din Republica Moldova (31.05-02.06.2018, Chișinău, Republica Moldova), precum și în cadrul tezei de doctorat (etapa III; 11/2018).

 

 1. Tema: Managementul calității serviciului radiologic și imagistic în Republica Moldova și armonizarea cu standardele Uniunii Europene.

Conducător: Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ.

Termeni: 2016 – 2018

Obiective generale:

 • Evaluarea implementării practice în instituțiile medicale de nivelul III a Manualului Calității serviciului imagistic elaborat în cadrul catedrei de Radiologie și Imagistică.

2016

Grupul de lucru: Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică, Punga Janna, dr. șt. med., conf. cerc., Malîga Oxana, dr. șt. med., conf. univ., Codreanu Ion, dr. hab. șt. med., conf. univ.

Obiective:

 • Evaluarea numărului de investigații efectuate anual în cadrul instituțiilor medicale de nivelul III din Republica Moldova utilizând 4 modalități imagistice de referință: radiografia, tomografia computerizată, mamografia și rezonanța magnetică.
 • Evaluarea parametrilor de calitate a investigațiilor imagistice efectuate în aceste instituții.

Rezultate obținute:

 • Peste 300 000 investigații imagistice au fost efectuate anual utilizând cele 4 modalități imagistice incluse în studiu.
 • Datele evaluării au pus în evidență o rată a complicațiilor după investigațiile imagistice invazive < 0,25% pentru toate instituțiile, un timp mediu de eliberare a raportului investigațiilor imagistice < 2 ore  (între 58 ± 17 min și 31 ± 10 min), o rată a rapoartelor eliberate mai târziu de 48 ore < 1% (între 0,21% și 0,7%), accesul la investigațiile imagistice în urgențele medicale în primele 15-30 minute cu comunicarea rezultatelor preliminare în 10-20 minute și eliberarea rezultatelor definitive în 30-60 minute, precum și aparataj medical în dotare achiziționat în ultimii 5 ani între 50% -100% pentru toate instituțiile.

2017

Grupul de lucru: Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică, Punga Janna, dr. șt. med., conf. cerc., Malîga Oxana, dr. șt. med., conf. univ., Codreanu Ion, dr. hab. șt. med., conf. univ.

Obiective:

 • Evaluarea comparativă a parametrilor de calitate a investigațiilor imagistice efectuate în cadrul instituțiilor de nivelul III cu standardele europene și cele internaționale în domeniu.
 • Prezentarea și publicarea rezultatelor.

Rezultate obținute:

 • Evaluarea majorității parametrilor de calitate a relevat o concordanță cu standardele europene și cele internaționale în domeniu.
 • Materialele au fost prezentate la Societatea Europeană de Radiologie (1-5 martie 2017, Vienna, Austria) și la întrunirea pe tema siguranței și calității în Imagistica Medicală în cadrul Forumului VII de Radiologie din Eurasia (Meeting on Safety and Quality in Diagnostic Imaging in Conjunction with 7th Eurasian Radiology Forum), 10-13 octombrie 2017, Astana, Kazahstan. Un articol pe această temă a fost de asemenea publicat în Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova/Moldovan Journal of Health Sciences (2017;13(3):66-78).

2018

Grupul de lucru: Rotaru Natalia, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră Radiologie și Imagistică, Ion Ursulean, lector univ, Codreanu Ion, dr. hab. șt. med., conf. univ.

Obiective:

 • Evaluarea implementărilor legislative în domeniul radioprotecției și justificării investigațiilor radiodiagnostice în Republica Moldova și corelarea acestora cu reglementările și standardele europene.
 • Prezentarea și publicarea rezultatelor.

Rezultate obținute:

 • Studiul a implicat o evaluare detaliată a normelor și legislațiilor existente în domeniul radioprotecției la nivel național, inclusiv a Rezoluției nr. 451 al Guvernului Republicii Moldova din 24.07.2015 în care sunt definite normele și reglementările de bază privind siguranța radiațiilor. Rezultatele relevă că legislația existentă reflectă majoritatea recomandărilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Materialele au fost prezentate în cadrul Congresului IV de Radiologie și Imagistică Medicală din Republica Moldova (31.05-02.06.2018, Chișinău, Republica Moldova).

Bazele clinice: