Default Header Image

Colaborarea internațională radiologie

În cadrul catedrei se efectuează  schimb de experiență a rezidenților noștri cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timisoara și Instituțiile medicale din Republica Franceză.

Colectivul catedrei participă activ la organizarea forurilor ştiinţifice în domeniu cu participare internaţională. În ultimii ani au fost organizate:

  • Congrese ale medicilor imagişti din Republica Moldova cu participare internaţională – anii 2003. 2007; 2012; 2018
  • Şcoala de Radiologie - 2014

Aceste foruri ştiinţifice au fost organizate prin colaborare şi cu participarea specialiştilor din România, Franţa, Italia, Olanda, Ucraina, Rusia, Ungaria, Elveţia, Cehia.

Cooperare în cadrul naţional

Antrenare în activităţi conexe cercetării – proces didactic: disciplina “Radiologie și radioprotecţie” este predată în limbile română, rusă, engleză, franceză studenţilor anului III ai facultăţilor medicină 1 şi 2, stomatologie şi sănătate publică, disciplina “Imagistica medicală” studenţilor anilor IV, V facultatea medicină 1 şi 2; disciplina “Radiologia clinică” studenţilor anilor VI facultatea medicină 2.

În cadrul catedrei sunt instruiţi medicii rezidenţi la specialitatea Radiologie şi Imagistică Medicală şi se realizează perfecţionarea continuă a medicilor radiologi-imagişti la baza următoarelor clinici: Clinica de Imagistică nr.1 (IMSP Spitalul Clinic Republican, IMSP Institutul Oncologic, IMSP Institutul Mamei si Copilului, Euromed-diagnostic, Spitalul Internațional Medpark, Centrul Medical ”Excellence”), Clinica de Imagistică nr. 2 (IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc").